ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 - ΖΩΓΡΑΦΟΥ
157 80 ΑΘΗΝΑ
τηλ. 210 7723009, 7723032 - fax 210 7723025
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS
SCHOOL OF APPLIED MATHEMATICAL AND PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF PHYSICS
ZOGRAFOU CAMPUS
157 80 ATHENS - GREECE
tel. +30 210 7723009, 7723032 - fax 210 7723025

Σεμινάρια Φυσικής Υψηλών Ενεργειών και Κοσμολογίας στην Αθήνα

High Energy Physics and Cosmology Seminars in Athens


If you wish to have the seminar announcements sent to you via email, please send a message to Alex Kehagias.

Click on the Agenda tab to see the list of all seminars. Click on a seminar entry (+More Details) to find out details (title, place and time). You may add this calendar to your Google Calendar or synch it with your Outlook, Lightning and other calendars. See details at the bottom of this page.|Het Home |Physics Home |Het seminars | RSS RSS feed

|Het Home |Physics Home |Het seminars | RSS RSS feed


How to use this calendar: