ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 - ΖΩΓΡΑΦΟΥ
157 80 ΑΘΗΝΑ
τηλ. 210 7723009, 7723032 - fax 210 7723025
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS
SCHOOL OF APPLIED MATHEMATICAL AND PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF PHYSICS
ZOGRAFOU CAMPUS
157 80 ATHENS - GREECE
tel. +30 210 7723009, 7723032 - fax 210 7723025

CONFERENCES

  calendar homepage email

       
Sixth Aegean Summer School
Quantum Gravity and Quantum Cosmology
2011/09/12 - 2011/09/17 homepage email
Corfu Summer Institute
11th Hellenic School and Workshops on Elementary Particle Physics and Gravity
2011/09/04 - 2011/09/18 homepage email
Corfu Summer Institute
10th Hellenic School and Workshops on Elementary Particle Physics and Gravity
2010/08/29 - 2010/09/19 homepage email
Corfu Summer Institute
9th Hellenic School and Workshops on Elementary Particle Physics and Gravity
2009/08/30 - 2009/09/26 homepage email
Fifth Aegean Summer School
From Gravity to Thermal Gauge Theories: The AdS/CFT Correspondence
2009/09/21 - 2009/09/26 homepage email
Fourth Aegean Summer School
Black Holes
2006/09/17 - 2006/09/22 homepage email
First Annual School of the EU Network "UniverseNet"
The Origin of the Universe
2006/09/24 - 2006/09/29 homepage email
Third Aegean Summer School
The Invisible Universe: Dark Matter and Dark Energy
2005/09/26 - 2005/10/01 homepage email
Corfu Summer Institute on EPP
2005/09/04 - 2005/09/26 homepage email

Home