ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 - ΖΩΓΡΑΦΟΥ
157 80 ΑΘΗΝΑ
τηλ. 210 7723009, 7723032 - fax 210 7723025
Προσωπικές Γραμμές: 210 772 - telephone
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS
SCHOOL OF APPLIED MATHEMATICAL AND PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF PHYSICS
ZOGRAFOU CAMPUS
157 80 ATHENS - GREECE
tel. +30 210 7723009, 7723032 - fax 210 7723025
Direct Lines: +30 210 772 - telephone

VISITORS

2007 calendar telephone email

       
John Madore (CNRS, Paris) 2007/01/22 - 2007/01/--   email
Maja Buric (U. Belgrade) 2007/01/22 - 2007/01/31   email
Wolfgang Bietenholz (NIC/DESY) 2007/01/20 - 2007/01/28   email
Ciprian Acatrinei (NIPNE) 2007/01/15 - 2007/01/22   email
Chryssomalis Chryssomalakos (Instituto de Ciencias Nucleares, UNAM) 2006/08/01 - 2007/07/31   email
2006 calendar telephone email

       
Cristiano Germani (Kings College and SISA) 2006/12/22 - 2006/12/30   email
Chryssomalis Chryssomalakos (Instituto de Ciencias Nucleares, UNAM) 2006/08/01 - 2007/07/31   email
Savvas Dimopoulos (Stanford U.) 2006/07/03 - 2007/07/08 and 2006/07/20 - 2006/07/21   email
John Madore (CNRS, Paris) 2006/06/14 - 2006/06/25   email
Maja Buric (U. Belgrade) 2006/06/10 - 2006/06/25   email
Emmanuel Paschos (Dortmund U.) 2006/05/15 - 2006/05/18   email
Evgeny Ivanov (JINR, Dubna) 2006/04/03 - 2006/04/17   email
Nikolaos Prezas (Neuchatel U.) 2006/02/26 - 2006/03/11   email
Ciprian Acatrinei (NIPNE) 2006/02/02 - 2006/02/10   email
Harold Steinacker (Munich U.) 2006/01/16 - 2006/01/22   email
Takehiro Azuma (KEK) 2006/01/16 - 2006/02/03   email

Home