Φαράκος Κωνσταντίνος

Βιογραφικά στοιχεία και ερευνητικές εργασίες
Konstantinos Farakos Curriculum Vitae

 

Κβαντική Φυσική ΙΙ ΣΕΜΦΕ

 

Ασκήσεις:

Εκφωνήσεις 1ης Σειράς Ασκήσεων

Εκφωνήσεις 2ης Σειράς Ασκήσεων

Εκφωνήσεις 3ης Σειράς Ασκήσεων

Εκφωνήσεις 4ης Σειράς Ασκήσεων

Λύσεις 1ης Σειράς Ασκήσεων

Λύσεις 2ης Σειράς Ασκήσεων

Λύσεις 3ης Σειράς Ασκήσεων

Λύσεις 4ης Σειράς Ασκήσεων

Συμπληρωματική Λύση 1ης και 2ης Σειράς Ασκήσεων

Συμπληρωματική Λύση 3ης Σειράς Ασκήσεων

Συμπληρωματική Λύση 4ης Σειράς Ασκήσεων

 

Ύλη:

Κβαντομηχανική ΙΙ πρόχειρες σημειώσεις του μαθήματος, Κ.Φαράκος

Κβαντομηχανική II, Σ. Τραχανάς, Κεφάλαια 1-7 (εκτός παρ. 4.5), 9.1, 9.2, 12.1

Κβαντομηχανική, Ε.Μ.Κυριακόπουλου, §1.5 - τέλος

Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική, Γ.Ι.Ανδριτσόπουλου, Κεφάλαια: 2, 3, 5, 6 (εκτός από §6.9),7 ,8 (μέχρι §8.14)

 

 

Διαγωνίσματα :

               ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ, ΛΥΣΕΙΣ

               ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ, ΛΥΣΕΙΣ

             ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ, ΛΥΣΕΙΣ

                ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Πρόχειρες Σημειώσεις του Μαθήματος:

Περιεχόμενα

Κεφάλαιο Ι

Ασκήσεις, Κεφάλαιο Ι

Κεφάλαιο ΙΙ

Ασκήσεις, Κεφάλαιο II

Κεφάλαιο ΙΙΙ

Ασκήσεις, Κεφάλαιο III

Κεφάλαιο IV

Ασκήσεις, Κεφάλαιο IV

Κεφάλαιο V

Ασκήσεις, Κεφάλαιο V

 

 

Ηλεκτρομαγνητισμός  ΙΙ   ΣΕΜΦΕ

 

Ασκήσεις:

Λύσεις πρώτης σειράς ασκήσεων

Λύσεις δεύτερης σειράς ασκήσεων

Λύσεις τρίτης σειράς ασκήσεων

Λύσεις ασκήσεων κεφαλαίου 2

Λύσεις ασκήσεων κεφαλαίου 3

Λύσεις ασκήσεων κεφαλαίου 4

Λύσεις ασκήσεων κεφαλαίου 7

 

 

 

Φυσική Ι (Μηχανική)

Πρόχειρες Σημειώσεις του Μαθήματος:

Περιεχόμενα

Κεφάλαιο Ι: Διανύσματα

Κεφάλαιο ΙΙ: Νομοι του Νεύτωνα

Κεφάλαιο ΙΙΙ: Συστήματα Αναφοράς

Κεφάλαιο IV: Έργο Ενέργεια

Κεφάλαιο V: Συστήματα πολλών σωμάτων

Κεφάλαιο VI: Ταλαντώσεις

Κεφάλαιο VII: Δυναμική Στερεού Σώματος

Κεφάλαιο VIII: Μετασχηματισμοί Lorentz

Κεφάλαιο IX: Μετασχηματισμοί Ορμής και Ενέργειας

 

Εργασίες - Ασκήσεις:

Ασκήσεις Κεφαλαιο Ι

Ασκήσεις Κεφάλαιο ΙΙ

Ασκήσεις Κεφάλαιο ΙΙΙ