ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 - ΖΩΓΡΑΦΟΥ
157 80 ΑΘΗΝΑ
τηλ. 210 7723009, 7723032 - fax 210 7723025
Προσωπικές Γραμμές: 210 772 - telephone
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS
SCHOOL OF APPLIED MATHEMATICAL AND PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF PHYSICS
ZOGRAFOU CAMPUS
157 80 ATHENS - GREECE
tel. +30 210 7723009, 7723032 - fax 210 7723025
Direct Lines: +30 210 772 - telephone

MEMBERS OF THE HIGH ENERGY THEORY GROUP


         
Scientists     email telephone home NTUA Directory SPIRES

         
anagnostopoulos Konstantinos Anagnostopoulos Associate Professor email 1641 home NTUA Directory SPIRES
bakas deceased    Ioannis Bakas    deceased Professor email 4447 home NTUA Directory SPIRES
farakos Konstantinos Farakos Professor email 3022 home NTUA Directory SPIRES
irges Nikos Irges Associate Professor email 2923 home NTUA Directory SPIRES
kehagias Alex Kehagias Professor email 3036 home NTUA Directory SPIRES
koutsoumbas George Koutsoumbas Professor email 3023 home NTUA Directory SPIRES
papantonopoulos Eleftherios Papantonopoulos Professor email 3024 home NTUA Directory SPIRES
Pastras Georgios Pastras Postdoctoral Associate email   home NTUA Directory SPIRES
Saridakis Emmanuel Saridakis Visiting Assistant Professor email 3050 home NTUA Directory SPIRES
trakas Antonios Tsapalis Researcher email   home NTUA Directory SPIRES
trakas Nicholas Tracas Professor email 3047 home NTUA Directory SPIRES
zamarias Vassilios Zamarias Researcher email 1003 home NTUA Directory SPIRES
zoupanos George Zoupanos Professor email 3010 home NTUA Directory SPIRES

         
Students              

         
Fotis Koutroulis Fotis Koutroulis Ph. D. Student email 3050 home NTUA Directory SPIRES
Yiannis Mitsoulas Yannis Mitsoulas Ph. D. Student email   home NTUA Directory SPIRES
Georgios Orfanidis Georgios Orfanidis Ph. D. Student email 2991 home NTUA Directory SPIRES
Stratos Papadoudis Stratos Papadoudis Ph. D. Student email 2991 home NTUA Directory SPIRES
Zacharias Roupas Zacharias Roupas Ph. D. Student email 2991 home NTUA Directory SPIRES
tsoukalas Minas Tsoukalas Ph. D. Student email 3016 home NTUA Directory SPIRES

Home